İstanbul Sözleşmesi AYM’ye taşındı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun İstanbul Sözleşmesi’nden cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasını hukuka uygun bulan kararı onamasıyla Danıştay süreci tamamlandı. Hukukçu Ali Suat Ertosun, kardeşi Süheyla Ertosun adına konuyu AYM’ye taşıdı.

Cumhuriyet’in haberine göre Danıştay’ın, cumhurbaşkanı kararını incelerken şekli bir sınırlama getirdiği, bu nedenle yetkilerini kendilerinin yok ettiği vurgulanan dilekçede, anayasanın yürütmeyi bağlayıcılığı hükmünün içinin fiilen boşaldığı belirtildi. Cumhuriyetin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma temel niteliklerinin yargısal korumanın dışına itildiği vurgulanan dilekçede, “Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir rejim yerine bir kişinin mutlak otoritesine dayanan, monarşiyi çağrıştıran, günümüz uygar toplumlarına yakışmayan, anayasamıza da aykırı fiili rejimlerin önü açıldı” denildi.

Dilekçede toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarına işaret edilerek “Sözleşmenin feshi, eşitlik ilkesine aykırıdır” denildi.

Odatv.ccom

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir