Süleyman Demirel Üniversitesi en az lise mezunu personel alacak! KPSS 50 puan ile başvuru…

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre;  Süleyman Demirel Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen pozisyonlara 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 104 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI

  • Lise Mezunu: 13 Hemşire, 3 Teknisyen, 2 Röntgen Teknisyen, 17 Destek Personeli (Temizlik Personeli)

  • Önlisans Mezunu: 17 Sağlık Teknikeri, 

  • Lisans Mezunu: 49 Hemşire, 2 Biyolog, 1 Fizyoterapist, 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adayın başvurduğu pozisyon niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5- Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 6- Tercih edilecek pozisyonun için belirlenen özel şartları taşıyor olmak.

7- İlgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

2022 KPSS (B) grubu sınav (lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir. KPSS puanı yüksek olsa bile ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartları sağlamayan aday değerlendirmeye alınmayacaktır.

KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) yüksek olan aday, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik verilecektir. 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günü saat 23.59’a kadar Üniversitemizin İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi’nden (https://ikbasvuru.sdu.edu.tr ) online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir